You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Haqqımızda
SU GƏLİŞİ VƏ HAZIRLANMASI QAYDASI

“SEYLAB SU”- YUN MƏNBƏYİ, SULUTƏPƏ QƏSƏBƏSİNDƏ YERRLƏŞƏN MƏHŞUR ŞOLLAR SUYUDUR. SATIŞDAN ÖNCƏ SU QABAQCADAN 3 MÜXTƏLİF FİLTERDƏN – QUM FİLTERİ, YUMŞALDICI FİLTER VƏ AKTİVLƏŞMİŞ KÖMÜR FİLTERLƏRİNDƏN KEÇİRİLƏRƏK, ƏKS- OSMOS SİSTEMİNƏ ÖTÜRÜLÜR. ÖZ NÖVBƏSİNDƏ, ƏKS OSMOS SİSTEMİNİN YÜKSƏK TƏMİZLƏMƏ QABİLİYYƏTİNƏ MALİK MEMBRANLARI SUYU BÜTÜN ZƏRƏRLİ MADDƏLƏRDƏN VƏ AĞIR METALLARDAN TAM AZAD EDİR. SONRADAN HƏMİN SU OZONLAŞDIRILARAQ DOLOMİT VASİTƏSİLƏ LAZİMİ MİNERALLARLA TAM ZƏNGİNKƏŞDİRİLİR, BAKTERİYA ƏLEYHİNƏ ULTRA-BƏNÖVŞƏYİ ŞÜADAN KEÇİRİLƏRƏK İNSAN ƏLİ DƏYMƏDƏN QABLAŞDIRILIR.

Sertifikatlar

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin standartlarına tam cavab verən “SEYLAB Su”, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzinin gigiyenik sertifikatına və AZS Milli Sertifikatlaşdırma Sistemi üzrə Uyğunluq Sertifikatına malikdir.Eyni zamanda "SEYLAB Su" şirkəti, beynəlxalq laloratoriya olan "İNTERTEK ANALYSİS" nəticələrini də uğurla əldə etmişdir.