*2040 İndi Sifariş ver
Haqqımızda
SU GƏLİŞİ VƏ HAZIRLANMASI QAYDASI

“Seylab su”şirkəti 2017 ci ildən fəaliyyət göstərir. Xammal şəklində istifadə etdiyimiz suyun mənbəyi Xaçmaz rayonundan gələn “Şollar” suyudur. Şirkət istehsalatda yüksək standartlara cavab verən müasir texnalogiya ilə təchiz edilərək müştərilərinə ən keyfiyyətli məhsulu təqdim etməyi hədəfləyir. “Seylab” markasının yaranmasında başlıca məqsəd insanlar üçün faydalı suyu əlçatan etməkdir.

İSTEHSAL PROSESİ VƏ QABLAŞDIRMA.
İlkin olaraq xammal çənlərinə daxil olan su , orada bir qədər çökdükdən sonra 2 ədəd anti- bakterial kartuş bazasında yerləşən, 20 mikron su keçirmə qabiliyyəti olan filterlərdən keçərək ardıcıl olaraq “QUM” , “YUMŞALDICI” və “KÖMÜR” filterlərinə daxil olur. Daha sonra su Əks-osmos sisteminə ötürülür, həmin sistemin yüksək təmizləmə qabiliyyətinə malik membranları suyu bütün ağır metallardan (Mg,CL) və zərərli maddələrdən tam azad edərək saf su çənlərinə ötürür. Sonradan həmin su “OZONATOR” vasitəsilə tam ozonlaşdırılaraq, “DOLOMİT” (MİNERAL) avadanlığı vasitəsilə insan orqanizminə yararlı minerallarla tam zənginləşdirərək , bakteriya əleyhinə ultra-bənövşəyi lampadan keçərək son təmizləmə olan “Kartuş” bazasında yerləşən 1 mikron filterə ötürülür. Oradan isə dolum makinasına daxil olan təmiz və minerallı su insan əli dəymədən qablaşdırma prosesinə ötürülür.
Qablaşdırma prosesi 5 mərhələdən ibarətdir.
1. Makinaya daxil edilən qabları 2 çıxış vasitəsilə içdən yüksək təzyiq vasitəsilə tam yuma.
2. İç hissəsi yuyulan qabların həm xarici, həm də təmiz su ilə yaxalama prosesi.
3. 3-3.5 bar təzyiqində qabların doldurulması.
4. POMP vasitəsilə qabların qapaqlarının bağlanması.
5. Son mərhələ olaraq hazır məhsulun anti-bakterial bez ilə silinərək, anbara təhvil verilməsi.

Sertifikatlar

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin standartlarına tam cavab verən “SEYLAB Su”, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzinin gigiyenik sertifikatına və AZS Milli Sertifikatlaşdırma Sistemi üzrə Uyğunluq Sertifikatına malikdir.Eyni zamanda "SEYLAB Su" şirkəti, beynəlxalq laloratoriya olan "İNTERTEK ANALYSİS" nəticələrini də uğurla əldə etmişdir.